język polski język angielski język włoski
A A A

Nasi tłumacze

Krystyna Mydlarz – właścicielka Biura Tłumaczeń “Italicus”

Krystyna_Mydlarz     Dyplom, z wyróżnieniem, magistra filologii włoskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stanowił jedynie początek kariery przebiegającej pod znakiem nauczania języka włoskiego i polsko-włoskiej mediacji językowej. Kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne (początkowo w XIII LO w Krakowie, Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie i w Krakowie, następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie wciąż prowadzi zajęcia; a także w innych liceach, towarzystwach międzynarodowych, instytucjach prywatnych i firmach), wieloletnia praktyka w tłumaczeniach pisemnych i ustnych (Sąd Okręgowy w Krakowie, konferencje, kongresy, seminaria organizowane, m.in. na uczelniach i uniwersytetach w Polsce i we Włoszech, transmisje telewizyjne RAI), uzupełnione wyjątkową komunikatywnością i indywidualnymi zdolnościami organizacyjnymi zadecydowały o powołaniu przez nią w 1991 biura tłumaczeń i księgarni „Italicus”. Przebieg pracy zawodowej dowodzi szczególnego upodobania i specjalizacji w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych z zakresu prawa, ekonomii, dyscyplin humanistycznych; znajomości i swobody w porozumiewaniu się technicznym językiem obejmującym rozmaite branże specjalistyczne. Autorka publikacji renomowanych wydawnictw, przede wszystkim Edizioni Guerra (Perugia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zaświadczenie Ministra SprawiedliwościZaświadczenie Ministra Sprawiedliwości


Jerzy Mydlarz – właściciel Biura Tłumaczeń “Italicus”

Współwłaściciel biura Italicus, zawsze i z wielkim zaangażowaniem wspierający wszelkie przedsięwzięcia firmy.
Ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktoryzował się na Akademii Rolniczej w Krakowie, był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk. To doświadczenie przełożyło się na jego dociekliwość i zaangażowanie oraz metodologię obecnej pracy tłumacza.
Specjalista od tłumaczeń technicznych: zawsze wgłębia się w poznanie działania: pompy, tokarki, frezerki i innych maszyn i urządzeń. Z łatwością nawiązuje „techniczną komunikację”, operując slangiem techników i operatorów maszyn, bo w tych kręgach zasady zgodności czasów i zaimki osobowe mają znaczenie drugorzędne.


Magda Szczęch - Sulima

magda_szczech

 

Magister historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów o włoskiej sztuce średniowiecznej i renesansowej. Ukończyła kurs "Wprowadzenie do archeologii chrześcijańskiej" w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych  Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – przy katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.
Precyzyjna, punktualna, skoncentrowana, skromna. Wykształcenie z zakresu historii sztuki i szerokie horyzonty humanistyczne powodują, ze tłumaczone teksty mają głęboko rozumianą treść, a nie są tylko szeregiem słownikowych terminów.

 


 

Silvia Bruni

Tłumacz języka polskiego oraz specjalista ds. Relacji publicznych. Doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zajmuje się promocją i popularyzacją polskiej muzyki klasycznej we Włoszech. Ma na swoim koncie przełożenie na język włoski licznych ważnych pozycji książkowych – dotyczących głównie współczesnej poezji polskiej i dziedzictwa historyczno-archeologicznego Krakowa – których projekty translatorskie powstały na zamówienie prestiżowych instytucji włoskich i polskich: m.in. Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Polskiego Instytutu Kultury w Rzymie. Jej tłumaczenia humanistyczne noszą w sobie subtelny ślad lirycznej wrażliwości, która najlepiej charakteryzuje jej oryginalny styl. Sztuka przekładu jest dla niej przede wszystkim znakiem miłości do jej obu ukochanych ojczyzn.

 

 


Michał Mydlarz

Technik informatyk, asystent w zakresie informatyki. Dba o komputerowe zaplecze biura i księgarni. Świat pikseli i megabitów stanowi jego naturalne środowisko. Chętnie udziela informacji dotyczących zainstalowania czy wykorzystania materiału multimedialnego, znajdującego się w ofercie księgarni. Sprzedawca, pomocny przy wszystkich pracach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem „Italicusa”.

 

 

 

  


Marzena Drzewiecka-Gatto

Specjalista ds. sprzedaży detalicznej i wysyłkowej, odpowiedzialna za obsługę Klientów grupowych i indywidualnych. Świetnie zorientowana w bieżącej ofercie Księgarni, komunikatywna, dyspozycyjna, zaangażowana. Jej naturalna łatwość w nawiązywaniu kontaktów i siła przekonywania są bardzo przydatne w budowaniu pozytywnych relacji z Klientami i stanowią niewątpliwy atut zespołu Księgarni. Znajomość języka włoskiego umożliwia swobodne porozumiewanie się z Klientami w korespondencji telefonicznej i mailowej.

 

Italicus
ul. Kremerowska 11, Kraków
Tel. +48 (0) 12 638 08 07
(+48) 664 317 939 biuro@italicus.com.pl
Tel. kom.: (+48) 606 722 701 - Krystyna Juszkiewicz - Mydlarz - tłumacz przysięgły