język polski język angielski język włoski

Włoska księgarnie Italicus
A A A
Italicus - Biuro Tłumaczeń, Importer i Dystrybutor książek włoskich oraz Księgarnia włoska - służy Państwu pomocą i radą już ponad 20 lat. Jest to więc szczególna okazja, aby przypomnieć, że nasza dojrzałość przejawia się pełnym profesjonalizmem, solidnością, punktualnością, a także jest otwarta na propozycje Państwa - tak w zakresie usług translatorskich, jak i dystrybucji i popularyzacji książek włoskich.

Italicus - Biuro Tłumaczeń świadczy usługi translatorskie w następującym zakresie:

Tłumaczenia pisemne

  • tekstów literackich, naukowych i specjalistycznych, w tym tekstów prawniczych, ekonomicznych, technicznych, informatycznych, medycznych, historycznych, religijnych, geograficznych, artystycznych, z architektury, socjologii, turystyki,muzealnictwa, gastronomii, muzykologii, etc.; tekstów o większym zakresie, przeznaczonych do publikacji, np. artykułów naukowych, recenzji, esejów, podręczników, przewodników turystycznych i stron internetowych, ulotek i katalogów reklamowych,

  • tekstów technicznych, takich jak: instrukcje obsługi, certyfikaty, handlowe broszury techniczne, karty produktów, opisy działania maszyn i urządzeń, katalogi produktów, patenty, raporty, cenniki, etc.,

  • tekstów związanych z działalnością gospodarczą, np. umów,  protokołów, regulaminów, ofert handlowych, dokumentów bankowych, bilansów, sprawozdań finansowych, opracowań, audytów,

  • korespondencji: tekstów informacyjnych, życiorysów, listów motywacyjnych, ulotek, ofert, ankiet oraz wszelkiej korespondencji prywatnej i urzędowej,

  • dokumentów: notarialnych, sądowych, aktów stanu cywilnego, urzędu skarbowego, certyfikatów, zaświadczeń, świadectw szkolnych i dyplomów, faktur, dowodów rejestracyjnych pojazdów, etc.,  


Na zlecenie Klienta wszystkie tłumaczenia mogą zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.


Tłumaczenia ustne

  • świadczone w czasie spotkań biznesowych, negocjacji, zgromadzeń, spotkań roboczych, konferencji i kongresów, szkoleń, odbiorów technicznych, targów i prezentacji przedsiębiorstw, wizyt delegacji włoskich – w sposób określony przez Klienta:

- konsekutywne
- symultaniczne - kabinowe
- wymagające obecności tłumacza przysięgłego


Nasze usługi polecają:

Konsulat Włoski w Warszawie -  szczególnie w zakresie tłumaczeń przysięgłych - i legalizuje podpis tłumacza na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego we Włoszech.
Włoski Instytut Handlu Zagranicznego w Warszawie
– szczególnie w zakresie obsługi translatorskiej delegacji włoskich, szkoleń i prezentacji firm włoskich.
liczni Klienci: niektórzy z nich  zechcieli wyrazić swoją opinię w listach referencyjnych.

Italicus
ul. Kremerowska 11, Kraków
Tel. +48 (0) 12 638 08 07
(+48) 664 317 939 biuro@italicus.com.pl
Tel. kom.: (+48) 606 722 701 - Krystyna Juszkiewicz - Mydlarz - tłumacz przysięgły